(713) 517-7139   thomasnguyenlawfirm@gmail.com   info@thomasnguyenlaw.com

Sau khi được ban hành vào 4/10/2019 luật di trú Mỹ mới này không ảnh hưởng đến những người đã vào nước Mỹ rồi nghĩa là  thường trú nhân hợp pháp cũng như người chạy nạn, người xin tị nạn hay trẻ em. Thay vào đó chỉ áp dụng đối với những người xin visa (thị thực) nhập cư từ nước ngoài.

Trừ khi những người này có thể chứng minh rằng họ đủ khả năng chi trả các chi phí y tế, theo tuyên cáo Tổng thống Donald Trump ban hành nếu không người xin visa định cư Mỹ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh dưới mọi hình thức. Tiếp đó là một biện pháp có hiệu lực từ ngày 3/11/2019 người xin định cư Mỹ bị chặn vào Mỹ nếu họ không có bảo hiểm y tế trong vòng 1 tháng kể từ khi nhập cảnh hoặc không đủ tiền bạc để trang trải cho bất kỳ chi phí y tế nào.